Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Indien je het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen, dien je dit - schriftelijk via ledenadministratie@atpcdegroenekamer.nl - vóór 1 december van enig jaar te doen bij de ledenadministratie.

Zo niet dan ben je automatisch lid voor het volgende verenigingsjaar. Medio maart van het volgende verenigingsjaar zal de contributie voor heel het verenigingsjaar dan worden geïnd.