Bestuursbericht augustus 2023

Beste leden,

Er zijn een aantal ontwikkelingen geweest die alle leden aangaan en waarvan we jullie graag op de hoogte willen stellen als bestuur.

Samenstelling bestuur
Op de laatste ALV werd duidelijk dat Feite Hofman zich meldde om Rik van Dommele op te volgen als voorzitter van onze club. Intern is in het bestuur ondertussen afgesproken dat Feite vanaf nu ad interim de praktische taken van Rik overneemt. Zoek je contact met de voorzitter dan doe je dat dus met hem. Rik blijft wel in contact met het bestuur en blijft verantwoordelijk tot aan de ALV van 2024 waarin Feite officieel als voorzitter zal worden voorgedragen aan de leden.

Verder is er binnen het bestuur sprake van een andere belangrijke wissel: Huibert Brands is inmiddels opgevolgd als Voorzitter Technische Commissie door een tweetal: Micha Weijnen en Wim Derksen.

Overige vacaturesIn andere commissies treden ook nieuwe mensen aan: Lando Markhorst wordt de nieuwe voorzitter van de Accommodatie Commissie. In de commissie zelf is overigens nog dringend behoefte aan nieuwe leden die wat willen doen aan het park en ons clubhuis.

En er wordt momenteel gewerkt aan de opvolging van Sabine Brachthaeuser als ledenadministrateur. Natuurlijk ook een onmisbare functie voor onze club.

Sportieve gedragscodeDe Commissie Veilig Sporten boog zich ondertussen in samenwerking met KNLTB en NOC-NSF over de belangrijkste gedragsregels die gelden op onze padel/tennisclub. Ze staan op een banner in de kantine aan de raamkant. Als je ze leest, denk je wellicht: ‘Inderdaad, zo hoort het’. Prima, laten we ze dan ook samen in de praktijk brengen.

De enige echte Groene Kamer-petHij is te koop aan de bar voor een tientje: de enige echte ATPC de Groene Kamer-pet van prima kwaliteit, in de juiste kleur groen en voorzien van het officiële logo. Koop hem, draag hem en ondersteun je club ermee.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,

Gerard Schoonderwoerd (secretaris)

Nieuws Overzicht