Introducees

Je wilt op de banen van de vereniging tennissen of padellen met een niet-lid of niet-leden. 

Dat kan overdag tot 17 uur. De avonduren zijn bestemd voor onze eigen leden.

Je introduceert in dat geval je medespeler of medespelers. Introduceren van niet-leden kan alleen als je zelf mee tennist of padelt; er moet dus altijd een lid van de vereniging bij betrokken zijn.

HOE DOE JE DAT? Je hangt via het afhangsysteem een baan af. Als medespelers kies je voor, één of meerdere van de digitale 6 Introducée-pasjes.

KOSTENAan het introduceren zijn kosten verbonden, namelijk 5 euro per introducé.

Bij de club aangekomen ga je de kantine in en achter de bar sla je op het pin-apparaat per introducee 5 euro aan. Je betaalt vervolgens met je bankpasje. Ook is het mogelijk om het bedrag over te maken; je stort dan eenvoudig het introducébedrag op de rekening van de vereniging onder vermelding van ‘Introduceren’.

Het rekeningnummer is: NL69 INGB 0000 9422 00 ten name van: ATPC de Groene Kamer.

NB. Je kunt een niet-lid slechts een beperkt aantal keren per jaar introduceren. Als het vaker voorkomt, verwachten we dat diegene lid wordt van ATPC De Groene Kamer.