Algemene ledenvergadering (ALV)

Jaarlijks nodigen wij onze leden uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van ATPC de Groene Kamer. De laatste bijeenkomst was een hybride vergadering die zowel digitaal als beperkt fysiek plaatsvond. We doen dat om twee redenen: enerzijds vinden wij het niet verantwoord om in de kantine veel leden uit te nodigen en anderzijds hopen we op deze manier meer leden te betrekken bij de ALV.

Tijdens de ALV kan er niet getennist worden!

De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag vind je op deze pagina. De overige vergaderstukken vind je in de portal van Online ALV (nadat je bent aangemeld). 

DeelnemenAan deze digitale vergadering kun je deelnemen op je computer, laptop en je mobiel. Tijdens de vergadersessie kun je (meermalen) je stem uitbrengen en je kunt vragen stellen.  Hoe je digitaal kunt deelnemen, lees je in een mail die je in de week voor de ALV ontvangt.

Aanwezigheid clubhuisMochten er leden zijn die niet in staat zijn digitaal deel te nemen aan deze vergadering dan kunnen zij de bestuurssecretaris verzoeken in het clubhuis aanwezig te mogen zijn. Bestuur en enkele commissieleden vergaderen vanuit de kantine, en daar is nog plaats voor een beperkt aantal leden. In dat geval graag een mail naar: secretaris@atcdegroenekamer.nl 
(Overigens zullen ook de aanwezigen in de kantine gevraagd worden digitaal te stemmen op hun mobiel; voor wie dat niet kan, verzorgen we een oplossing.)  

VolmachtenOok is het mogelijk om een ander lid te machtigen om in de vergadering voor jou te stemmen als je zelf verhinderd bent. Je stuurt dan een mail met als onderwerp ‘Machtiging ALV’ naar  secretaris@atcdegroenekamer.nl en daarin vermeld je wie je zelf bent en wie je machtigt. Om praktische redenen kun je als deelnemer aan de vergadering maximaal namens twee personen stemmen: namens jezelf, en namens één medelid dat jou gemachtigd heeft.