Introductiebijeenkomst nieuwe leden

Op de Algemene Ledenvergadering van 2023 hebben de toen aanwezige leden het bestuur geadviseerd om een introductie-commissie op te starten om onze nieuwe leden op een goede wijze te introduceren binnen onze club. Geen overbodige actie want we hebben er veel nieuwe Padel-leden bijgekregen.

Naast het overbrengen van een aantal belangrijke afspraken en gewoontes vinden wij het als introductie-commissie ook belangrijk dat nieuwe leden ervaren dat wij een vrijwilligers club zijn. We doen het samen.

De introductiecommissie bestaande uit Hans Wittenberg, Aloys Burgers, Edwin van Gastel en Hans van Katwijk heeft op maandag 19 en op vrijdag 23 februari ongeveer 30 nieuwe leden geïntroduceerd. Samen hebben wij een flowchart opgesteld, die je onderaan deze pagina kunt bekijken, welke we met de nieuwe leden hebben besproken.

De reacties waren zeer positief. Een al wat ouder lid die toevallig in het clubhuis was, gaf aan dat ze zoiets echt had gemist.

In samenwerking met de ledenadministratie zal de introductiecommissie met regelmaat onze nieuwe leden wegwijs maken binnen de club. De eerst volgende bijeenkomst is op donderdag 21 maart 19:30u, start in het clubhuis. 

Kortom, een mooie ontwikkeling. 

Nieuws Overzicht