Opzeggen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Afmelden kan alleen voor het nieuwe verenigingsjaar, niet tussentijds. De afmelding dient voor 1 december van het lopende jaar te geschieden.
Let op: het stoppen met tennislessen is iets anders dan het beëindigen van het lidmaatschap.
Dus wil je per 1 januari 2023 opzeggen, laat dit dan vóór 1 december 2022 weten via ledenadministratie@atcdegroenekamer.nl. Heb je niet tijdig opgezegd, dan zal medio maart 2023 de contributie voor heel het verenigingsjaar 2023 worden geïnd.

Het contributie-overzicht 2023

De kosten voor het levensonderhoud zijn in 2022 drastisch gestegen. De Groene Kamer volgt die trend niet maar acht een verhoging van de contributie in 2023 met ongeveer 3% wel noodzakelijk. Het nieuwe contributie-overzicht 2023 vind je hier.

 

 

 

Nieuws Overzicht