Informatie over privacy instellingen in de clubapp

Beste leden,

Al een tijd heeft de club te maken met technische problemen in het functioneren van de privacy-instellingen van onze Clubapp. Dat resulteert er op dit moment in dat persoonlijke gegevens over medeleden in bijvoorbeeld het baanoverzicht of de maatjesapp ontbreken. 

Inmiddels doen de Privacy-instellingen het weer. Dat maakt het voor elk lid van onze club mogelijk om te bepalen welke gegevens over zichzelf worden getoond cq. worden verborgen.

Daarom maakt het bestuur vanaf 10 februari persoonlijke gegevens van de leden weer zichtbaar. Van te voren ben je dan in staat om in de privacy-instellingen te selecteren welke gegevens van je zichtbaar mogen worden en aan wie. Voorbeeld: je vindt het niet nodig dat je adres bekend wordt en daarom kies je ervoor dat te verbergen. Doe je niets, dan worden alle bekende persoonlijke gegevens getoond. Vind je dat geen bezwaar, dan hoef je niets te doen.

Als bestuur hechten we aan de privacy van onze leden maar daarnaast wijzen we erop dat het kunnen maken van afspraken echt thuishoort bij een tennis- en padelvereniging. Verberg je ook je telefoonnummer en je emailadres dan ben je voor andere leden onbenaderbaar. Daarnaast is het ook goed je te realiseren aan wie bepaalde persoonsgegevens zichtbaar worden. Dat zijn uitsluitend de leden van De Groene Kamer als ze zoeken op jouw naam. Externen hebben geen toegang tot deze gegevens.

Hoe pas je de privacy-instellingen in de Clubapp toe?

Open de Clubapp.
Klik rechtsonder op Menu.
Klik op je naam.
Klik op Privacy-instellingen.

Maak daar keuzes voor welke gegevens van je worden getoond en aan wie.

Heb je behoefte om bepaalde persoonlijke gegevens niet te laten zien in de app, pas je privacy-instellingen dan aan vóór 10 februari a.s. 

Heb je nog vragen? Mail ze aan het bestuur: secretaris@atcdegroenekamer.nl 

Met sportieve groet,

Bestuur van ATPC de Groene Kamer

Nieuws Overzicht