Sociaal afhangen van tennis- en padelbanen

Wellicht heb je recent gehoord dat er wat commotie ontstaan is over de manier waarop sommige padelspelers banen afhangen. Het bestuur vindt dit gedrag betreurenswaardig en niet acceptabel en wil hier daarom bij deze aandacht voor vragen.

Sociaal afhangen
Als je met zijn vieren afhangt op een tennis- of padelbaan, doe dat dan met z’n vieren voor 60 minuten. Het is absoluut niet de bedoeling om twee keer 40 minuten met 2 personen af te hangen om op die manier 20 minuten extra speeltijd te vergaderen.

Dat is niet sociaal en strijdig met de manier waarop wij op de club met elkaar omgaan. Je 'steelt' dan immers in feite speeltijd van andere leden op de toch al veelal drukbezette, doordeweekse avonden.

Er zijn ook verschillende klachten gehoord over dit gedrag. Daarom heeft het bestuur besloten om hier op te controleren. Bij ontdekking van bovengenoemd gedrag, waarmee je anderen benadeelt, riskeer je een schorsing.

 

Nieuws Overzicht