Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Op maandag 15 mei a.s., vanaf 19.30 uur start in het clubhuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de club. Zet die datum alsjeblieft in je agenda.

In dit nieuwsbericht lees je hier meer over.

Je kunt ook digitaal deelnemen aan deze vergadering. Kort voor 15 mei ontvang je daartoe een link in je mailbox.

Speciale aandacht vraag ik als voorzitter voor het agendapunt ‘Bestuurbaarheid van de vereniging’. Nu een aantal vrijwilligers na een aantal jaar van goede diensten aan de vereniging hun taak neerlegt en het niet of nauwelijks lukt om vervangers voor hen te vinden, blijken bestuurbaarheid en daarmee zelfs de continuïteit van onze vereniging in gevaar te komen.

Dit lees je terug in Bijlage 3 'Noodkreet'. Alle documenten voor deze ALV vind je hier.

Wij hopen op veel belangstelling van onze leden. Je kunt je afmelden via: secretaris@atcpdegroenekamer.nl

Mocht je een ander lid willen machtigen voor jou te stemmen, dan kun je dat ook aangeven op dit mailadres.

NB. Voor de duidelijkheid: vanwege de ALV zijn de padel- en tennisbanen op maandag 15 mei van 19 tot 21.30 uur zoals gewoonlijk gesloten. Alleen de geplande trainingen kunnen doorgang vinden. 

Tot de 15e mei.

Met sportieve groet,

Rik van Dommele (voorzitter)

Nieuws Overzicht