Oproep vrijwilligers: wij hebben JOU nodig!

WIJ HEBBEN JOU NODIG!                  

Beste padellers en tennissers,

Zoals tijdens de ALV besproken hebben we dringend opvolgers nodig voor de vrijwilligers die stoppen en hun stokje aan jou willen overgeven. Het gaat om de volgende taken. Omdat de nood hoog is, hebben we telkens ook aangegeven wat de gevolgen zijn als zich geen opvolgers aandienen.

COMMUNICATOR
Samen met 2 anderen zorg jij dat er aansprekende berichten komen die voor onze leden relevant zijn. Dat kan gaan over algemene informatie voor potentiele leden, de bespeelbaarheid van de baan of komende activiteiten.

Kost je ongeveer 4 uur per maand.

Als we per 1 juli geen versterking hebben, zullen we de communicatie via de socials moeten stilleggen.

COORDINATOR ACCOMMODATIE
Jij bent de coördinator van 5 enthousiaste klussers en de 2 groundsmen. Jij overlegt met hen wat er wanneer moet gebeuren. Samen zorgen jullie ervoor dat de banen goed en veilig bespeelbaar zijn.

Kost je ongeveer 6 uur per maand.

Als we per 1 juli geen opvolger hebben, zullen we reparaties aan de kantine, banen en verlichting niet altijd meer kunnen uitvoeren. Minder banen?

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE
Jij bent de coördinator van de tennis- en padelactiviteiten. Samen met de Activiteitencommissie, de Competitieleiders, de Tennis/Padel- school en de Jeugdcommissie zorg jij ervoor dat de jaarkalender goed gevuld is en de verschillende activiteiten op elkaar zijn afgestemd. Vanuit de positie overleg je ook met het bestuur, waar je qq dan ook lid van bent.

Kost je ongeveer 6 uur per maand.

Als we per 1 juli geen opvolger voor Huibert Brands hebben, zullen we vanaf 2024 niet meer deel kunnen nemen aan de KNLTB competities.

LEDENADMINISTRATIE
Samen met 2 anderen zorg jij dat ledenmutaties (in en uit) goed in het systeem worden ingevoerd. In voorkomende gevallen overleg je met de penningmeester hoe te handelen.

Kost je ongeveer 6 uur per maand.

Per 1 september geen opvolger voor Sabine? Dan moeten we helaas per 1 januari uitbesteden, met als gevolg een forse contributieverhoging.

KORTOM
Voor al deze taken zoeken we leden die zich gedurende een paar jaar inzetten om de vereniging draaiend te houden. En na die periode leg jij jouw taken gewoon neer. Dan moet een ander het overnemen. Wie meldt zich om iets voor ons mooie kluppie te gaan doen. Iets wat bij jou past.

Bel of mail me gerust dan bespreken we dat.  

Met vriendelijke groet,

Rik van Dommele, voorzitter
06-1148 9623 / bestuur@atpcdegroenekamer.nl

Nieuws Overzicht